Odsjek za akušerstvo

U okviru Odsjeka za akušerstvo obavljaju se sledeći poslovi: prijem, obrada i priprema porodilje za porod. Vrši se i prati tok poroda koristeći moderna tehnička pomagala, kardiotopografiju i dr. Vrše se porodi (prirodnim putem, vakum ekstrakcijom i dr.), obavlja reanimaciju porodilje i novorođenčeta, vrši obrada novorođenčeta posle poroda, smješta njeguje i liječi žene posle poroda (i u slučajevima kada su porodi obavljeni kod kuće, na putu za bolnicu), smješta i liječi žene posle operativno obavljenog poroda (carski rez). Pri otpustu sa svim pacijentkinjama obavljaju se savjetodavni razgovori.