Odsjek za ginekologiju

U okviru Odsjeka za ginekologiju obavljaju se sledeći poslovi: složeni oblici zdravstvene zaštite iz domena stručne osposobljenosti iz domena ove specijalističke djelatnosti. Prijem i njega pacijenata, aplikovanje intramuskularne, intravenskih i tabletarnih madikamenata, kontinuirani nadzor i zdravstveno-vaspitni rad. Obavljaju se konzilijarni pregledi, vrše manji ginekološki zahvati (dijagnostičke kiretaže, poliektomije, serklaže i dr.). Primaju ispituju, njeguju i liječe pacijentkinje sa malignim ginekološkim oboljenjima. Vrše intervencije kod kompletnih i početnih pobačaja, kao i kod trudnoće. Vrši citološko laboratorijske pretrage, saniranje povreda spoljnih genitalnih organa.