Prijemna odjeljenska ambulanta

U okviru Prijemne odjeljenske ambulante obavljaju se sledeći poslovi: prijem i trijaža pacijentikinja (pregled i obrada pacijentkinja i priprema medicinske dokumentacije), pregled spoljnih pacijenata sa uputnicom za bolnicu, konzilijarni pregledi paciejntkinja planiranih za operatvino liječenje, konsultatvini pregledi pacijentkinja sa drugih odjeljenja, ultrazvučni pregledi hospitalizovanih pacijentkinja, previjanje nakon operativnog zahvata i skidanje konaca, uzimanje cervikalnog brisa za PAPA analizu i izoraka za PH analizu, priprema dokumentacije po protokolu komisijskih pacijenata van ustanove, pregled i priprema dokumentacije za abortus arteficijalis, eksplorativne kiretaže, izdavanje i očitavanje patohistoloških nalaza ranije hospitalizovanim pacijentima i dr.